Τα σπήλαια

Στα πλαίσια των μαθημάτων της Βιολογίας και της Χημείας και με την προτροπή του καθηγητή μας, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα ακόμα βήμα προς την γνώση. Αυτό προσπαθήσαμε να το πραγματοποιήσουμε ερευνώντας διάφορες πηγές που περιέχουν επιστημονικές θεωρίες και συμπεράσματα. Βασική προϋπόθεση για να τα καταφέρουμε διαπιστώσαμε ότι είναι η συνεργασία μας.(Ο χωρισμός σε ομάδες αποδείχτηκε δύσκολη υπόθεση αρχικά, έστω και εάν ξεπεράστηκε στη συνέχεια). Μετά την συλλογή του υλικού ακολούθησε επεξεργασία του μέσα στην τάξη με φύλλα εργασίας, γεγονός που μας βοήθησε πάρα πολύ στο να κατανοήσουμε το υλικό που συγκεντρώθηκε. Συνέχεια

Διατροφή

Στα πλαίσια των μαθημάτων της Βιολογίας και της Χημείας και με την προτροπή του καθηγητή μας, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα ακόμα βήμα προς την γνώση. Αυτό προσπαθήσαμε να το πραγματοποιήσουμε ερευνώντας διάφορες πηγές που περιέχουν επιστημονικές θεωρίες και συμπεράσματα. Βασική προϋπόθεση για να τα καταφέρουμε διαπιστώσαμε ότι είναι η συνεργασία μας.(Ο χωρισμός σε ομάδες αποδείχτηκε δύσκολη υπόθεση αρχικά, έστω και εάν ξεπεράστηκε στη συνέχεια). Μετά την συλλογή του υλικού ακολούθησε επεξεργασία του μέσα στην τάξη με φύλλα εργασίας, γεγονός που μας βοήθησε πάρα πολύ στο να κατανοήσουμε το υλικό που συγκεντρώθηκε.Συντονιστής:κ. Περικλής Κουγιάννης ΠΕ04 Συνέχεια