Ημερίδα Διδακτικής των Μαθηματικών

Οι καθηγητές Μαθηματικών των Γυμνασίων Καλαμπάκας, Αμπελίων, Οξύνειας, Πρίνους, και Βαλτινού μετά από πρόσκληση του Σχολικού Συμβούλου Μαθηματικών κ. Ντρίζου Δημητρίου συγκεντρώθηκαν την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012 στο 2ο Γυμνάσιο Καλαμπάκας , που είναι το μοναδικό πιλοτικό Γυμνάσιο για τον Νομό Τρικάλων, για να παρακολουθήσουν τις εργασίες επιμορφωτικής ημερίδας Διδακτικής των Μαθηματικών. Στην ημερίδα συμμετείχε και ο μαθηματικός του Μουσικού Γυμνασίου Καρδίτσας κ. Βλάστος Αιμίλιος.

Το 1ο μέρος της ημερίδας περιελάμβανε διδασκαλία Μαθηματικών από την καθηγήτρια Σμαρώ Νάκη με την συμβολή των νέων τεχνολογιών και η οποία απέδωσε εξαίρετα διδακτικά αποτελέσματα. Η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε σε μαθητές της Α’ Γυμνασίου και είχε ως θέμα: «Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από άλλη ευθεία».

Περισσότερα θα διαβάσετε εδώ

Ημερίδα Διδακτικής των Μαθηματικών

Οι καθηγητές Μαθηματικών των Γυμνασίων Καλαμπάκας, Αμπελίων, Οξύνειας, Πρίνους, και Βαλτινού μετά από πρόσκληση του Σχολικού Συμβούλου Μαθηματικών κ. Ντρίζου Δημητρίου συγκεντρώθηκαν την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012 στο 2ο Γυμνάσιο Καλαμπάκας , που είναι το μοναδικό πιλοτικό Γυμνάσιο για τον Νομό Τρικάλων, για να παρακολουθήσουν τις εργασίες επιμορφωτικής ημερίδας Διδακτικής των Μαθηματικών. Στην ημερίδα συμμετείχε και ο μαθηματικός του Μουσικού Γυμνασίου Καρδίτσας κ. Βλάστος Αιμίλιος.

Το 1ο μέρος της ημερίδας περιελάμβανε διδασκαλία Μαθηματικών από την καθηγήτρια Σμαρώ Νάκη με την συμβολή των νέων τεχνολογιών και η οποία απέδωσε εξαίρετα διδακτικά αποτελέσματα. Η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε σε μαθητές της Α’ Γυμνασίου και είχε ως θέμα: «Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από άλλη ευθεία».

Περισσότερα θα διαβάσετε εδώ

Ημερίδα Διδακτικής των Μαθηματικών

Οι καθηγητές Μαθηματικών των Γυμνασίων Καλαμπάκας, Αμπελίων, Οξύνειας, Πρίνους, και Βαλτινού μετά από πρόσκληση του Σχολικού Συμβούλου Μαθηματικών κ. Ντρίζου Δημητρίου συγκεντρώθηκαν την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012 στο 2ο Γυμνάσιο Καλαμπάκας , που είναι το μοναδικό πιλοτικό Γυμνάσιο για τον Νομό Τρικάλων, για να παρακολουθήσουν τις εργασίες επιμορφωτικής ημερίδας Διδακτικής των Μαθηματικών. Στην ημερίδα συμμετείχε και ο μαθηματικός του Μουσικού Γυμνασίου Καρδίτσας κ. Βλάστος Αιμίλιος.

Το 1ο μέρος της ημερίδας περιελάμβανε διδασκαλία Μαθηματικών από την καθηγήτρια Σμαρώ Νάκη με την συμβολή των νέων τεχνολογιών και η οποία απέδωσε εξαίρετα διδακτικά αποτελέσματα. Η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε σε μαθητές της Α’ Γυμνασίου και είχε ως θέμα: «Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από άλλη ευθεία».

Περισσότερα θα διαβάσετε εδώ

Ημερίδα Διδακτικής των Μαθηματικών

Οι καθηγητές Μαθηματικών των Γυμνασίων Καλαμπάκας, Αμπελίων, Οξύνειας, Πρίνους, και Βαλτινού μετά από πρόσκληση του Σχολικού Συμβούλου Μαθηματικών κ. Ντρίζου Δημητρίου συγκεντρώθηκαν την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012 στο 2ο Γυμνάσιο Καλαμπάκας , που είναι το μοναδικό πιλοτικό Γυμνάσιο για τον Νομό Τρικάλων, για να παρακολουθήσουν τις εργασίες επιμορφωτικής ημερίδας Διδακτικής των Μαθηματικών. Στην ημερίδα συμμετείχε και ο μαθηματικός του Μουσικού Γυμνασίου Καρδίτσας κ. Βλάστος Αιμίλιος.

Το 1ο μέρος της ημερίδας περιελάμβανε διδασκαλία Μαθηματικών από την καθηγήτρια Σμαρώ Νάκη με την συμβολή των νέων τεχνολογιών και η οποία απέδωσε εξαίρετα διδακτικά αποτελέσματα. Η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε σε μαθητές της Α’ Γυμνασίου και είχε ως θέμα: «Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από άλλη ευθεία».

Περισσότερα θα διαβάσετε εδώ

Ημερίδα Διδακτικής των Μαθηματικών

Οι καθηγητές Μαθηματικών των Γυμνασίων Καλαμπάκας, Αμπελίων, Οξύνειας, Πρίνους, και Βαλτινού μετά από πρόσκληση του Σχολικού Συμβούλου Μαθηματικών κ. Ντρίζου Δημητρίου συγκεντρώθηκαν την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012 στο 2ο Γυμνάσιο Καλαμπάκας , που είναι το μοναδικό πιλοτικό Γυμνάσιο για τον Νομό Τρικάλων, για να παρακολουθήσουν τις εργασίες επιμορφωτικής ημερίδας Διδακτικής των Μαθηματικών. Στην ημερίδα συμμετείχε και ο μαθηματικός του Μουσικού Γυμνασίου Καρδίτσας κ. Βλάστος Αιμίλιος.

Το 1ο μέρος της ημερίδας περιελάμβανε διδασκαλία Μαθηματικών από την καθηγήτρια Σμαρώ Νάκη με την συμβολή των νέων τεχνολογιών και η οποία απέδωσε εξαίρετα διδακτικά αποτελέσματα. Η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε σε μαθητές της Α’ Γυμνασίου και είχε ως θέμα: «Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από άλλη ευθεία».

Περισσότερα θα διαβάσετε εδώ

Ημερίδα Διδακτικής των Μαθηματικών

Οι καθηγητές Μαθηματικών των Γυμνασίων Καλαμπάκας, Αμπελίων, Οξύνειας, Πρίνους, και Βαλτινού μετά από πρόσκληση του Σχολικού Συμβούλου Μαθηματικών κ. Ντρίζου Δημητρίου συγκεντρώθηκαν την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012 στο 2ο Γυμνάσιο Καλαμπάκας , που είναι το μοναδικό πιλοτικό Γυμνάσιο για τον Νομό Τρικάλων, για να παρακολουθήσουν τις εργασίες επιμορφωτικής ημερίδας Διδακτικής των Μαθηματικών. Στην ημερίδα συμμετείχε και ο μαθηματικός του Μουσικού Γυμνασίου Καρδίτσας κ. Βλάστος Αιμίλιος.

Το 1ο μέρος της ημερίδας περιελάμβανε διδασκαλία Μαθηματικών από την καθηγήτρια Σμαρώ Νάκη με την συμβολή των νέων τεχνολογιών και η οποία απέδωσε εξαίρετα διδακτικά αποτελέσματα. Η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε σε μαθητές της Α’ Γυμνασίου και είχε ως θέμα: «Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από άλλη ευθεία».

Περισσότερα θα διαβάσετε εδώ