Παραγωγή μουσικής με χρήση νέων τεχνολογιών

Στο σχολείο μας λειτουργεί Τμήμα Μουσικών Συνόλων για τρίτη χρονιά φέτος. Οι μαθητές συμμετέχουν εθελοντικά, εκτός μαθημάτων, και διδάσκονται χορωδία (δύο ώρες την εβδομάδα), μουσικά όργανα και παραγωγή μουσικής με χρήση νέων τεχνολογιών (με ηλεκτρονικό υπολογιστή).
Τη φετινή σχολική χρονιά δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην παραγωγή μουσικής με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι μαθητές δούλεψαν αποκλειστικά με ελεύθερο λογισμικό. Συγκεκριμένα με το Audacity, το Aria Maestosa και το MuseScore. Το πρώτο τους έργο παρουσιάζεται στο blog του σχολείου μας.
Την σύνθεση έγραψαν οι μαθητές
  • Παπακώστα Δέσποινα, Τμ. Α2
  • Ρίζος Χαράλαμπος, Τμ. Α3
  • Σιούτα Αικατερίνη, Τμ. Α3
  • Τσικέλη Αντωνία, Τμ. Β3
  • Μπρέντα Ελισάβετ, Τμ. Γ2
  • Σαββάκη Βασιλική, Τμ. Γ3

Την σύνθεση θα την ακούσετε εδώ

Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ιωάννης Σπυράκης
Advertisements

Θεωρία Πολλαπλής Νοημοσύνης

Θεωρία Πολλαπλής Νοημοσύνης
Μια θεωρία που ασπάζομαι
της Ξανθούλας Παπαπαναγιώτου, Σχολικής Συμβούλου
Εκπαιδευτικών Μουσικής Περιφέρειας Θεσσαλίας

Ως εκπαιδευτικό, και ειδικά ως εκπαιδευτικό μουσικής, η θεωρία νοημοσύνης που με βοήθησε να κατανοήσω και να εμβαθύνω στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι μαθαίνουν, αλλά επίσης καλλιεργούν και εκδηλώνουν δεξιότητες, είναι αυτή της πολλαπλής νοημοσύνης του Howard Gardner. Ο Gardner ανέπτυξε τη θεωρία του προσπαθώντας να ερμηνεύσει περιπτώσεις εκδήλωσης ιδιαίτερων δεξιοτήτων σε ανθρώπους που αποτύγχαναν στα “κλασικά” τεστ νοημοσύνης. Έτσι το 1983, στο βιβλίο του “Frames of Mind: The theory of multiple intelligences”, περιγράφει αρχικά έξι είδη νοημοσύνης (γλωσσική, μουσική, λογικο-μαθηματική, του χώρου, σωματική-κιναισθητική και προσωπική). Στην πορεία, συνεχίζοντας να εξερευνά τις ανθρώπινες ικανότητες και δεξιότητες, πρόσθεσε και άλλα είδη το τελευταίο από τα οποία, που ακόμη βρίσκεται σε στάδιο διερεύνησης, είναι η υπαρξιακή ή ηθική νοημοσύνη. Συνέχεια