Πρόγραμμα επαναληπτικών προαγωγικών – απολυτήριων εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2015

Οι επαναληπτικές προαγωγικές – απολυτήριες εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2015 θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 20151

Advertisements