Το όραμα του προφήτη Μιχαία

 

Ο προφήτης Μιχαίας, το όραμα του οποίου περιγράφουμε με τις ζωγραφιές μας, ήταν

ένας από τους προφήτες που έζησαν κατά την εποχή της κρίσης. Το όραμα του ήταν η

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ. Αφού μελετήσαμε το κείμενο στο σχολικό βιβλίο, η πρώτη μας

ιδέα ήταν να αποτυπώσουμε το όραμα του στο χαρτί. Τελικώς οι εργασίες μας

οργανώθηκαν και περιέχονται στην παρακάτω παρουσίαση.

Την σύνθεση των εργασιών έκανε ο μαθητής Γεωργίου Αντώνης

Εργασία: Το όραμα του προφήτη Μιχαία.pdf

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Κρικέλη Άννα

 

 

Advertisements