Το πρόγραμμα για τις επαναληπτικές, προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2013

Το πρόγραμμα είναι στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013.

Advertisements