Εργασία μαθητών του Β3 για χώρες της Βόρειας Ευρώπης

Οι μαθητές  του Β3:

Σαββάκη βασιλική

Σιούλα Μαρία

Τσιγάρας Νέστορας

παρουσιάζουν την εργασία τους.

Εργασία: Χαρακτηριστικά χωρών της Βόρειας Ευρώπης

Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Κουγιάννης Περικλής

Advertisements