Συνθετική δραστηριότητα στη γεωγραφία για χώρες της Βόρειας Ευρώπης

Με βάση το πρόγραμμα σπουδών του πιλοτικού σχολείου για την γεωγραφία, οι μαθητές δούλεψαν σε ομάδες και επεξεργάστηκαν  σε πέντε (5) διδακτικές ώρες συγκεκριμένα ερωτήματα που δόθηκαν. Μπορείτε να παρακολουθήσετε παρακάτω την δουλειά μαθητών του τμήματος Β2:

Λύχου φανή, Ξάνθη Ηλιάνα,

Μπέσσα Αλίκη, Ντάπας Στέφανος,

Κυρίτσης Ραφαήλ- Μάριος, Παληγιάννης Παύλος.

Εργασία: Χαρακτηριστικά χωρών της Βόρειας Ευρώπης

Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Κουγιάννης Περικλής

Advertisements