Σύγκριση Δικτύων Wifi-WiMax

Συνοπτικός πίνακας ασυρμάτων 802.11 τεχνολογιών

Πρότυπο Ραδιοσυχνότητα Τύπος διαμόρφωσης Υποστηριζόμενοι ρυθμοί μετάδοσης Μέγιστος Ρυθμός Μετάδοσης (Mbps) Εμβέλεια
802.11b 2.4-2.497GHZ CCK 1,2, 5.5 , 11Mbs 11 100 m
802.11a 5.15 – 5.35 GHZ OFDM 6, 9, 12, 18 ,24 ,36 , 48 , 54 54 50 m
802.11g 2.4-2.497 GHZ CCK&OFDM OFDM:6 , 9 ,12, 18 , 24 , 36 , 48 , 54

CCK: 1, 2 , 5.5 1154100 m

Συγκριτικός πίνακας Wi-Fi και WiMax

Πρότυπο Ραδιοσυχνότητα Τύπος διαμόρφωσης Υποστηριζόμενοι ρυθμοί μετάδοσης Μέγιστος Ρυθμός Μετάδοσης (Mbps) Εμβέλεια
wifi 802.11b 2.4-2.497GHZ CCK 1,2, 5.5 , 11Mbs 11 100 m
802.11a 5.15 – 5.35 GHZ OFDM 6, 9, 12, 18 ,24 ,36 , 48 , 54 54 50 m
802.11g 2.4-2.497 GHZ CCK&OFDM OFDM:6 , 9 ,12, 18 , 24 , 36 , 48 , 54

CCK: 1, 2 , 5.5 1154100 mWiMax801.1610-66 GHZSOFDMA 7070 Km801.16a2 – 11SOFDMA 2-6670 Km801.16 e1.24 – 20Μ ΙΜΟ SOFDMA 6370 Km.

Πλεονεκτήματα του Wi-Fi

Επιτρέπει στα LANs να αναπτυχθούν χωρίς καλωδίωση , πιθανώς μειώνοντας το κόστος της ανάπτυξης και επέκτασης του δικτύου . Μέρη όπου τα καλώδια δεν μπορούν να υπάρχουν όπως εξωτερικές περιοχές και ιστορικά κτίρια , μπορούν να φιλοξενήσουν ασύρματα δίκτυα

Πολλά δίκτυα Wi-Fi υποστηρίζουν το roaming , στο οποίο μία φορητή συσκευή πελάτη όπως ένας φορητός υπολογιστής , μπορεί να μετακινηθεί από ένα σημείο πρόσβασης σε ένα άλλο καθώς ο χρήστης μετακινείται σε ένα κτίριο ή σε μια περιοχή.

Πολλά σημεία πρόσβασης και διεπαφές δικτύων υποστηρίζουν διάφορα επίπεδα κρυπτογράφησης για να προστατέψουν τα δεδομένα από υποκλοπή.

Πλεονεκτήματα του WiMax

Τα βασικά πλεονεκτήματα των συστημάτων που βασίζονται στο πρότυπο 802.16 είναι τα εξής:

  • Η ικανότητα γρήγορης παροχής υπηρεσιών ακόμα και σε περιοχές πολύ απομακρυσμένες όπου η εγκατάσταση ενσύρματων δικτύων θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη.
  • Αποφυγή μεγάλου κόστους εγκατάστασης.
  • Η ικανότητα υπέρβασης των φυσικών περιορισμών που υπάρχουν στην ενσύρματη δικτύωση.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω θα μπορούσαμε να πούμε ότι το 802.16 συνιστά ένα πολύ ευέλικτο και οικονομικό πρότυπο το οποίο μπορεί να καλύψει τις αδυναμίες της ενσύρματης δικτύωσης και επιπλέον να παρέχει νέες υπηρεσίες και προϊόντα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το επίπεδο σύνδεσης δεδομένων διαφοροποιείται σημαντικά από τη μια τεχνολογία στην άλλη.

Στο Wifi το MAC layer συμπεριφέρεται ανταγωνιστικά ως προς τον τρόπο πρόσβασης.. Όλοι οι συνδρομητές που θέλουν να μεταφέρουν δεδομένα μέσου ενός Wireless access point δρούν συναγωνιστικά έναντι το ΑΡ , με αποτέλεσμα ένας απομακρυσμένος χρήστης να μην μπορεί να έχει εύκολη πρόσβαση ή να διακόπτεται συνεχώς η σύνδεση του από τους χρήστες που βρίσκονται πιο κοντά στο ΑΡ.

Επομένως η σύνδεση δεν χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα , κατά συνέπεια και οι εφαρμογές που βασίζονται σε αυτή δεν εκτελούνται σωστά.

Αντίθετα το 802.16 MAC χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο για το οποίο ο συνδρομητής « αγωνίζεται » μια μόνο φορά , δηλ. για την αρχική του εγγραφή στο δίκτυο. Στη συνέχεια το Base Station καθορίζει τον τρόπο πρόσβασης. Το θετικό είναι ότι ο αλγόριθμος του πρωτοκόλλου 802.16 είναι αρκετά σταθερός που σημαίνει πως ακόμα και αν το δίτυο είναι υπερφορτωμένο η μεταφορά η μεταφορά των δεδομένων είναι ικανοποιητική.

Μια ακόμα σημαντική διαφορά του προτύπου ΙΕΕΕ 802.16 σε σχέση με το ΙΕΕΕ 802.11 είναι ότι το πρώτο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε συνθήκες μη οπτικής επαφής φυσικά με ρυθμούς μετάδοσης πολύ χαμηλότερους των 50 Mbps.

Η πιο θεμελιώδης διαφορά είναι ότι το WiFi είναι μια τεχνολογία για τοπική δικτύωση και σχεδιάστηκε για να δώσει μια κινητικότητα σε ιδιωτικά ενσύρματα LAN ενώ το WiMAX σχεδιάστηκε για να παρέχει BWA υπηρεσίες. Η ιδέα πίσω από τις BWA υπηρεσίες είναι η ασύρματη πρόσβαση στο internet χωρίς καλώδια και DSL τεχνολογίες. Έτσι λοιπόν ενώ το WiFi υποστηρίζει εύρος μετάδοσης μερικών εκατοντάδων μέτρων, τα WiMAX συστήματα μπορούν να υποστηρίξουν υπηρεσίες μεγαλύτερες των 50 χιλιομέτρων.

Τέλος αν και τα δύο πρότυπα μοιράζονται κάποια θεμελιώδη βασικά χαρακτηριστικά προσεγγίζουν το θέμα της ασύρματης δικτύωσης από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες. Τα δύο πρότυπα σχεδιάστηκαν για να εξυπηρετήσουν διαφορετικούς σκοπούς πράγμα που κάνει τη σύγκρουση τους σχεδόν αδύνατη.

Αποστολίνα Φανή ΠΕ19

Advertisements