ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Η Σχολική Βιβλιοθήκη του 2ου Γυμνασίου λειτουργεί ως δανειστική βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς της σχολικής στην οποία ανήκει, καθώς και για τους μαθητές και εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας που γειτονεύει (1ο Γυμνάσιο).

 

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Τα πληροφοριακά βιβλία (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιβλιογραφίες, οπτικοακουστικά μέσα) δεν δανείζονται.

Κάθε αναγνώστης μπορεί να δανείζεται μέχρι και δύο (2) βιβλία για δέκα (10 ) ημέρες.

Τα βιβλία πρέπει να επιστρέφονται έγκαιρα και σε καλή κατάσταση. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής βιβλίων ο αναγνώστης ειδοποιείται. Η καταστροφή ή η απώλεια του βιβλίου υποχρεώνει τον αναγνώστη να αγοράσει το βιβλίο και να το παραδώσει.

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Οι αναγνώστες οφείλουν να φροντίζουν τα βιβλία, να τα διατηρούν καθαρά και ακέραια, να μη σημειώνουν μέσα σ’ αυτά και ούτε να υπογραμμίζουν φράσεις.

Αν επιθυμεί ο αναγνώστης, μπορεί να φωτοτυπήσει κάποιο βιβλίο που τον ενδιαφέρει.

Μέσα στο χώρο του αναγνωστηρίου δεν επιτρέπονται το κάπνισμα, η χρήση ποτών ή τροφών και ο θόρυβος.

 

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ